Előadóknak

Kérjük, regisztráljon a konferenciára a regisztrációs felületen, majd töltse fel előadásának 1000-3000 karakteres összefoglalóját az easychair.org felületre. Az absztrakton felül kérünk egy kb. 800 karakteres, fényképpel ellátott bemutatkozást, a konferenciafüzetben történő megjelentetéshez. Az absztrakt formai követelményeiről bővebben itt olvashat. A jelentkezésként beadott absztraktokat két független szakértő, tudományos fokozattal rendelkező oktató, kutató, bírálja és véleményezi.

A szakmai jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról a bírálók véleménye alapján a programbizottság dönt. A konferencia végleges programját a beadott szakmai jelentkezések, és a bírálatok ismeretében, a tudományos programbizottság alakítja ki.

Az előadás formai követelményeiről bővebben itt olvashat.

A konferencián való egyéni szakmai szereplésre az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A konferencia-előadások 20 perces szóbeli prezentációk, amelyek során, a jelzett témakörökben, új kutatási eredmények, fejlesztések, innovációk bemutatásra van lehetőség. Az előadásokat a programbizottság 60 perces szekciókba szervezi, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti, aki a hozzászólásokat segíti, az összefoglalást elkészíti.
 • A poszter-prezentációk új kutatási eredmények bemutatásának vizuális-interaktív formái. A kiállított poszterek számára rendelkezésre álló terület nagyjából A/0 méretnek felel meg (841 × 1189 mm). A tematikusan rendezett, 60 perces poszter-szekciók – érdeklődés esetén – a kutatás rövid, szóbeli ismertetését követő diszkusszióval valósulnak meg, a programbizottság által felkért elnök vezetésével.
 • szimpóziumok négy szóbeli prezentációból álló egységek, amelyek vagy egy nagyobb, átfogó kutatásban elért egyéni eredmények bemutatására, vagy egy kutatási kérdés különböző szempontú vizsgálatai köré szerveződnek.
  A szimpózium-előadások célja, a különböző kutatóhelyek együttműködésének erősítése. A szimpózium benyújtója a szimpózium elnökeként vezeti a szekciót. Az elnök által előre felkért opponens véleményezi az elhangzott négy prezentációt. A szimpózium időtartama 60 perc.

Az absztraktok feltöltéséről bővebben a Szerzői útmutatóban tájékozódhat.

Egy személy összesen legfeljebb három előadásban, poszterben lehet szerző, vagy társszerző. Bármely típusú szakmai bemutatónak összesen legfeljebb négy társszerzője lehetregisztrálni csak a konferencián részt vevőszerzőnek kell.
Több szerzős bemutató esetén az absztraktot és az előadás anyagait csak az egyik szerzőnek kell feltöltenie.

A végleges szakmai programba, amely az absztraktokat is tartalmazza, valamint a későbbiekben kiadott, ISBN számmal ellátott elektronikus konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy csak olyan tanulmányok jelenhetnek meg a konferenciakötetben, amelyek előadását, a bírálók javaslata alapján, a programbizottság elfogadta. Az elfogadott absztrakt és előadás még nem jelenti automatikusan az előadásból készült tanulmány közlését. Az írásban elkészült tanulmányokat a kötet szerkesztője által felkért lektorok írásban véleményezik.
A konferenciakötet szerkesztett, lektorált, ISBN azonosítóval ellátott elektronikus kiadvány lesz.

A konferencia témakörei:

 • Pedagógia kultúra a digitális világban
 • Digitális pedagógia a felsőoktatásban
 • Neveléstudományi alapfogalmak a digitális világban
 • Innovatív megoldások, jó gyakorlatok a közoktatásban
 • A szemléltetés új formái, virtuális és kiterjesztett valóság
 • Digitális eszközök és módszerek beválásvizsgálata
 • Az olvasás transzformációja, könyv és képernyő
 • Szemléletváltás a közgyűjteményi gyakorlatban
 • Digitális technológiával támogatott akadálymentesítés és esélyteremtés
 • Digitális könyvtárpedagógia
 • Zöld IKT, fenntarthatóság
 • Információtechnológia
 • Virtuális előadás

Az online regisztráció minden esetben érvényes jelentkezésnek minősül, a szolgáltatások tényleges igénybevételétől függetlenül. A részvételt külön költségek nélkül lemondani kizárólag írásban, illetve e-mailben. Azoknak a résztvevőknek, akiknek a benyújtott szakmai anyagát a programbizottság elfogadta, 2020. szeptember 03. éjfélig van lehetőségük a térítésmentes lemondásra, utána a díjfizetés kötelezettsége megmarad! A részvétel lemondása a regisztrált résztvevő regisztrációjának teljes törlését jelenti, beleértve a szakmai jelentkezést és a konferencia kiadványában való megjelenést is.

Kérjük nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e az előadásának YouTube-on történő élő közvetítéséhez, valamint a felvétel a Videotóriumba való feltöltéséhez. Ehhez a mellékelt dokumentumot kitöltve, aláírva és digitalizálva töltsék fel 2020.10.07. 08.00-ig a https://tinyurl.com/AgriaMediaprezentacio címre.
Kérjük továbbá, hogy ugyan erre a helyre töltse fel előadásának prezentációját/plakátját 2020.10.07. 12.00-ig, a konferencia kezdetéig.