Program

Absztraktok

Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferenciára tervezett programja

Konferencia időpontja: 2020. október 08-09.

Online konferencia

Az Agria Média 2020 és ICI-16 konferencia a 2020-ban kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel on-line formában kerül megrendezésre.

A két napos szakmai esemény technikai lebonyolításához a  Microsoft Teams rendszert használjuk.

Az alábbiakban látható a konferencia előadásainak tervezett beosztása, ahol a helyszínen csak a szekcióelnök és a technikai személyzet van jelen, a résztvevők virtuális formában vesznek részt a szekció munkájában.

2020.10.07. szerda (Nulladik nap) A terem
14:00 18:00 Zártkörű kerekasztal-beszélgetés A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési–értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása (EFOP 3.2.15 – VEKOP 17.) kerekasztal–beszélgetés (Oktatási Hivatal, Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Kutatóintézet, Eszterházy Károly Egyetem Digitális Technológia Intézet képviselői)
2020.10.08. csütörtök (Első nap) A terem
9:00 9:20 Konferencia megnyitó Köszöntőt mond:
Elnök: Lengyelné dr. Molnár Tünde
egyetemi docens, dékánhelyettes (Eszterházy Károly Egyetem, Informatika Kar, Digitális Technológia Intézet)
Dr. Pajtókné dr. habil. Tari Ilona
habilitált egyetemi docens, rektor  (Eszterházy Károly Egyetem)
Prof. Dr. Yehia EL Mashad
Professor, President (Delta University for Science and Technology, Egypt)
9:20 10:05 Plenáris előadások
Elnök: Lengyelné dr. Molnár Tünde
Mart Laanpere, PhD, Tallinn University Development of next-generation digital learning ecosystem
10:05 10:50 Prof. Dr. Csépe Valéria
Kényszer és választás: A „digitális érme” két oldala
10:50 11:35 Dr. Rab Árpád
Szereplők és célok a digitális oktatás világában
11:35 13:00 Szünet
A terem B terem C terem
13:00 14:20 Szekció előadások Cs1 Pedagógiai kultúra a digitális világban
Szekcióvezető: Komenczi Bertalan
Digitális eszközök és módszerek beválás-vizsgálata
Szekcióvezető: Komló Csaba
Innovatív megoldások, jó gyakorlatok a közoktatásban
Szekcióvezető: Szűts Zoltán
Herzog Csilla
Pillanatkép a médiaműveltség hazai helyzetéről 2020-ban
Kamp Alfréd 
A történelem tanárok tanítási gyakorlatának és a digitális pedagógiával kapcsolatos nézeteinek vizsgálata, különös tekintettel az Okostankönyvek tantermi használatára
Tóth Noémi Evelin, Yang Zijian Győző Yang
Magyar nyelvtan tanulását segítő alkalmazás általános és középiskolás diákok részére
Nádasi András, Sabjanics István
A digitális távoktatásra történő átállás gyakorlatának vizsgálata a belügyi ágazatot érintő teljes vertikumban
K. Nagy Emese
Adapting to the situation caused by the coronavirus COVID-19 pandemic in schools with children mostly from disadvantageous background
Krakker Anna
IKT lehetőség a környezetismeret tanítása során
Racsko Reka, Kis-Tóth Lajos
A digitális pedagógiai-módszertani modellek összehasonlító, kritikai elemzése
Tajtiné Lesó Györgyi
Online Pályaorientációs Nap a digitális munkarendben
Kiss Dávid
Lírai alkotások, kis- és nagyepikai művek feldolgozásának lehetőségei és nehézségei a magyar irodalom tantárgy digitális oktatásában
Zagyváné Szűcs Ida, Orgoványi-Gajdos Judit
A tanárképzés fejlesztendő területei a képző intézmények szakmai együttműködésének fényében
Czeglédi László
Iskolai könyvtárak tanári szemmel a hálózatok tükrében
Timár Borbála
A gyermekek online védelme digitális oktatási környezetben
14:20 14:50 Szünet
A terem B terem C terem
14:50 16:30 Szekció előadások Cs2 Pedagógiai kultúra a digitális világban
Szekcióvezető: Nádasi András
Digitális eszközök és módszerek beválás-vizsgálata
Szekcióvezető: Tóthné Parázsó Lenke
Innovatív megoldások, jó gyakorlatok a közoktatásban
Szekcióvezető: Czeglédi László
Dávid Mária,  Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsa
Digitális eszközhasználat koragyermekkorban
Antal Péter
E-learning megvalósítások tapasztalatai és eredményei az Eszterházy Károly Egyetemen
Nagy Róbert
A 2020 tavaszi digitális munkarend hatékonysága a pedagógusok percepciójában
Annamaria Brijakova
Information and digital literacy of teachers in Slovakia and their adaptation on homeschooling
Érsek Attila
Történelmi forrásokhoz kapcsolódó kritikai gondolkodásfejlesztés tapasztalatai
Szűcs Norbert, Keller Zsófia
Tanulók- és sportolók motoros-képességeinek fejlesztése és felmérése labdás játékok esetén
Balázs Brigitta, Molnár György
A digitalizáció szerepe a pályaválasztásban – a digitalizáció hatása a foglalkoztatásra – digitális oktatás hatása a pályaorientációs folyamatban
Borbás László
A táblagéppel támogatott digitális pedagógiai környezet jellemzői és lehetőségei a tanulás-tanítás különböző színterein
Kvaszingerné Prantner Csilla, Pap Melinda, Vigh Imre
Experiences of the NKP 2.0 educational portal during COVID-19 pandemic induced online education
Bernhardt Renáta, Furcsa Laura, Sinka Annamária, Szaszkó Rita
Digitális pedagógiai tapasztalatok tanítóként: lehetőségek a karanténpedagógiában
Pacsuta István
Hallgatók infokommunikációs szokásai értékválasztásuk mentén
Csongor Chira, Lengyelné Molnár Tünde
A digitális munkarendre való átállás finnországi tapasztalatai
Csernai Zoltán
A Computational Thinking elemeinek fejlesztése az általános iskolában: egy robotprogramozás szakkör tapasztalatai
Daróczi Gabriella
Az interaktív mesekönyv irodalmi tanórába implementálhatóságának lehetőségei és a szövegértési készségre gyakorolt pozitív transzferhatása
Ládiné Szabó Tünde Julianna
A LearningApps használata a digitális oktatás során
16:30 16:40 Szünet
A terem B terem C terem
16:40 18:00 Szekció előadások Cs3 e-World
Szekcióvezető: Antal Péter
Poszter szekció
Szekcióvezető: Racsko Réka
Szimpózium
Szekcióvezető: Emri Zsuzsanna
Ahmed A. Abdullah, Tarek M. Hassan,M. S. M. Elksasy
A Hybrid Neuro-Fuzzy & Bootstrap Prediction System for Wind Power
Generation
Kovács-Veréb Lilla
A digitális tananyagok minőségének vizsgálati módszerei: hatás- és beválásvizsgálat
Csordás Georgina
EEG eszközök felhasználásának lehetőségei különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésében: a neurofeedback
Kvaszingerné Prantner Csilla
Hordozható EEG készülékek alkalmazása az oktatásban
Antal Károly
EEG aktivitás tanulási feladatok alatt
Emri Zsuzsanna
A figyelem tükröződése az EEG aktivitásban
Hanaa Salem, Gamal Attiya, Nawal El-Fishawy
Multi-Agent based Parallel Computing of Twenty-Four Intelligent Decision Support Systems for Accurate Medical Diagnosis of Cancer
Mohai Ferenc
A kommunikációs gráfok gyenge modelljének vizsgálata
M. S. M. Elksasy, Ahmed A. Abdullah Understanding the Internet of Things (IoT)
Concepts, Applications and Standards: An Overview
Nagyné Klujber Márta
Gyermek-terapeuta interakció digitális elemzése
17:40 18:10 Műhelyvita
Moderátor: Kissné Zsámboki Réka
2020.10.09. péntek (Második nap) A terem
9:00 9:45 Plenáris előadások
Elnök: Dr. habil. Szűts Zoltán
Horváth Ádám
Hogyan tanítsunk a vírus után?
9:45 10:30 Rózsa Dávid – Dancs Szabolcs – Mészáros Tamás
Megújulás, digitalizáció és új szolgáltatások az Országos Széchényi Könyvtárban
10:30 11:15 Dr. Námesztovszki Zsolt
E-learning fejlesztési tapasztalatok a közoktatásban, a felsőoktatásban és a versenypiacon
A terem B terem C terem
11:15 12:35 Szekció előadások P1 Könyvtárpedagógia, közgyűjtemények szemléletváltása
Szekcióvezető: Tóvári Judit
Pedagógia kultúra
a digitális világban
Szekcióvezető: Kvaszingerné Prantner Csilla
Innovatív megoldások, jó gyakorlatok a közoktatásban
Szekcióvezető: Antal Péter
Kiszl Péter
Multifunkciós könyvtár és pénzügyi edukáció
Göncziné Kapros Katalin
Nemzeti Alaptanterv alakulása a digitális kompetencia területén
Gulyás Klára
Paradigmaváltás a cigány népismereti oktatásban
Lengyelné Molnár Tünde
Humánteljesítménytechnológia, a Könyvtári Teljesítményértékelés fejlődési lehetősége
Tomori Tímea, Koltay Tibor
Középiskolai tanárok információs műveltségi attitűdjei egy nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményeinek tükrében
Kiss Veronika
IKT-eszközökkel támogatott egészségre nevelés az általános iskolában
Radics Krisztina
Digitális kompetencia a könyvtári stratégiákban
Virág Irén,  Mogyorósi Zsolt
A tanári kompetenciák önreflektív fejlődésének lenyomatai a digitális portfóliókban
Taskó Tünde Anna, Burom Katalin
Az IKT eszközök használatának hatása az expresszív nyelvi fejlődésre és a beszédértésre az óvodáskor elején
Huszthy Viola
Az autonóm tanulás tanári és tanulói kompetenciái digitális pedagógiai környezetben
Vargáné Bukucs Zsuzsanna
A pénzügyi tudatosság fejlesztésének digitális lehetőségei a köznevelésben
12:35 12:55
12:55 14:00 Szünet
A terem B terem C terem
14:00 15:20 Szekció előadások P2 Digitális pedagógia a felsőoktatásban
Szekcióvezető: Kis-Tóth Lajos
Információtechnológia
Szekcióvezető: Kvaszingerné Prantner Csilla
Virtuális és kiterjesztett valóság
Szekcióvezető: Komenczi Bertalan
Fajd Petra
A digitális oktatás tapasztalatai a felsőoktatásban
Pavol Marák and Alexander Hambalík
New trends in training experts is the field of biometrics
Horváth Krisztián, Ködmön Zoltán, Sipos Dávid
Hagyományos időmérés a modern korban
Rajna Franciska
A kommunikációs gráfok és a fekete-fehér SAT probléma közötti összefüggések vizsgálata
Komló Csaba
3D eszközök az oktatásban
Simándi Szilvia
Online tanulókörök, önképzőkörök – közösségi tanulás felnőttkorban
Pató Gáborné Szűcs Beáta, Sipos Csanád, Pató Bálint Gábor
A szemléltetés és megértés egy új formája a PaTeNt© – Sípos QCD modell
Molnár György
Digitális munkarendű oktatás, a teljesítménymérés és a távolléti oktatási módszerek tapasztalatai a szakmai tanárképzésben
Szűts Zoltán
New reality metaphors and their application in digital pedagogy
Molnár György, Orosz Beáta
A digitalizáció érvényesülése a digitális menetrendű digitális oktatásban
15:20 15:50 Záró plenáris előadás
(A terem)